Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Beleggingen

Met premies beleggen we. Zo bouwen we een vermogen op. Met dit geld kunnen we de pensioenuitkeringen betalen. Nu, maar ook in de toekomst.

Aegon Investment Management
We beheren dit geld niet zelf, maar hebben het beheer uitbesteed aan Aegon Investment Management.
 

Wat doet Aegon Investment Management?
Aegon Investment Management (AIM) beheert ons bezit. AIM beheert de middelen van het pensioenfonds in TKPI Beleggingsinstellingen en via discretionaire portefeuilles. 

Asset Liability Management​​​​​​​ studie

Binnen het beleggingsbeleid vindt ieder jaar een Asset Liability Management (ALM) studie plaats.

Deze studie:
brengt de drie belangrijkste beleidsonderwerpen van het pensioenfonds samen.

  • Het toeslagbeleid.
  • Het premiebeleid.
  • Het beleggingsbeleid.

geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van:

  • de premie;
  • indexatie;
  • dekkingsgraad;
  • de risico's die horen bij een bepaald beleid.

De studie is zo een belangrijk hulpmiddel. We stellen hiermee ieder jaar het strategische beleggingsbeleid vast.

 

Het beheer van het pensioenvermogen
We beleggen ons geld gespreid over verschillende soorten beleggingen, zoals aandelen en obligaties.  

Door te spreiden, verminderen we het risico van beleggen. Aegon Investment Management beheert ons bezit in aparte beleggingsfondsen. Zo profiteren we van de schaalvoordelen en fiscale faciliteiten. Het pensioenfonds stelt met de beleggingsfondsen de wenselijke beleggingsmix samen.

Multi manager principe

Het beheer van deze fondsen gebeurt volgens het multi manager principe. 

Dit houdt in:

  • dat de beste managers geselecteerd worden per beleggingscategorie en wereldwijd. Ieder met hun eigen beleggingsstijl.
  • dat voor beleggingen met een doelstelling om een benchmark te verslaan (actief beheer), dit tot een grotere kans leidt op een consistent hoger rendement dan de benchmark.
  • dat de prestaties van de managers constant bijgehouden worden.


Het pensioenfonds hecht waarde aan haar maatschappelijke taak, en wenst een MVB beleid in haar beleggingsmix in te bedden. Hiervoor leest u meer in ons MVB beleidsdocument (pdf).
 

​​​​​​​​​​​​Individuele beleggingen
U kon tot 1 januari 2015 ook deelnemen aan:

Dit deed u naast uw 'gewone' opbouw. De premies voor deze regelingen belegt Aegon Investment Management voor u. U kunt voor deze twee regelingen ook zelf een beleggingskeuze maken. Het beleggingsrisico bij de regelingen ligt bij u.
​​​​​​​

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het beleggingsbeleid van het pensioenvermogen?
Lees dan het jaarverslag of de beleggingsbeginselen