Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Beschikbare premieregeling

De beschikbare premieregeling geldt voor werknemers met een Persoonlijke Arbeidsovereenkomst (PAO) die is ingegaan vanaf 1 januari 2007 en tot 1 januari 2015 deelnamen aan een beschikbare premieregeling.

Over het salarisdeel dat u meer verdiende dan het grenssalaris werd pensioen opgebouwd in de beschikbare premieregeling. De premie was afhankelijk van uw leeftijd. Vanaf 1 januari 2015 bouwen deelnemers met een Persoonlijke Arbeidsovereenkomst op in de middelloonregeling tot een salaris van maximaal €100.000. Er is geen inleg meer mogelijk in de beschikbare premieregeling.

Premie beleggen
Het ingelegde saldo tot 1 januari 2015 wordt belegd. U bepaalt zelf op welke wijze u deze premie wilt laten beleggen. Het rendement wordt maandelijks toegevoegd aan het belegde kapitaal.

Hoeveel pensioen?
Hoeveel pensioen u vanuit de beschikbare premieregeling ontvangt, hangt af van de beleggingsopbrengsten en de actuariële grondslagen op het moment dat u met pensioen gaat. Per 1 september geldt de Wet Verbeterde Premieregeling. Deze wet biedt de mogelijkheid om met het kapitaal na pensioendatum dóór te beleggen en een variabele pensioenuitkering in te kopen. De pensioenuitkering kan daarmee elk jaar in hoogte verschillen. 

Het is ook mogelijk om een deel van uw kapitaal op de ingangsdatum van uw pensioen om te zetten in een vaste uitkering en met een deel een variabele jaarlijkse uitkering in te kopen.

Pensioenfonds TNT Express biedt zelf geen variabele pensioenuitkering aan. U kunt daarvoor bij een andere partij uw kapitaal onderbrengen.

Moet u iets doen?

  • Als u een saldo heeft in deze regeling krijgt u jaarlijks een beleggingsoverzicht. Wilt u tussendoor uw beleggingen inzien dan kan dit door in te loggen op de mijnomgeving. Daar kunt u ook de Profielwijzer invullen en eventueel een ander beleggingsprofiel kiezen. Als u overweegt om in de toekomst gebruik te maken van de variabele pensioenuitkering is het verstandig om te kijken naar de manier waarop u belegt. Uw beleggingshorizon wordt dan anders.

Terug naar het Pensioen 1-2-3