Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Duurzaam beleggingsbeleid

Maatschappelijk verantwoord beleggen.
In lijn met de beleggingsprincipes van het pensioenfonds om maatschappelijk verantwoord te beleggen is het beleid rond MVB belangrijk. Dit beleid is ingericht op basis van 4 thema's:

  • Screening. Ondernemingen waarin het pensioenfonds belegt via aandelen en obligaties, worden periodiek gescreend op duurzaamheid. Gekeken wordt, of deze ondernemingen zich gedragen volgens de Global Compact Principles zoals opgesteld door de Verenigde Naties. Deze gaan ondermeer over invloed op het gebied van mensen- en arbeidsrechten, milieu en anticorruptie. Als ondernemingen hieraan niet voldoen, wordt overwogen niet langer in de betreffende onderneming te beleggen.
  • Uitsluiting van bedrijven en landen. Het pensioenfonds kiest ervoor om bedrijven die direct betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens uit te sluiten om in te beleggen. Ook worden bedrijven uitgesloten die 5% of meer van de omzet uit tabak of tabak-gerelateerde producten halen. Daarnaast wordt  niet belegd in bedrijven die meer dan 30% van de omzet behalen uit het winnen van thermische kolen, en wordt niet belegd in bedrijven die 30% of meer van  hun olieproductie halen uit teerzanden en/of bedrijven die een significante betrokkenheid hebben bij het transport van teerzandolie. Verder worden landen die betrokken zijn bij het schenden van mensenrechten uitgesloten om in te beleggen. 
  • Stembeleid. Het pensioenfonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen. Bij een Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan gebruik gemaakt worden van het stemrecht.
  • Duurzaam beleggingsfonds. Binnen de aandelenportefeuille (in de depots van Vrij Beleggen) wordt er ook in een duurzaam (zogenoemd 'best in class') aandelenfonds belegd. Dit fonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde aandelen, die aan bepaalde eisen van duurzaamheid voldoen. 

Vermogensbeheer
Het vermogen wordt beheerd door de vermogensbeheerder Aegon Investment Management. Deze beheert en bewaart de middelen van het pensioenfonds in TKPI Beleggingsinstellingen en via discretionaire portefeuilles.

Wilt u meer weten over het verantwoord beleggingsbeleid? 
Bekijk dan de uitgebreide beschrijving van onze beleggingsbeginselen.

En lees ook het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen - Beleidsdocument.