Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Een vast/stabiel of variabel pensioen?

Heeft u pensioenkapitaal opgebouwd in de voormalige Beschikbare Premieregeling (BPR)* van Pensioenfonds TNT Express? Dan bouwt u pensioenkapitaal op door te beleggen. Als u met pensioen gaat, koopt u met dit kapitaal een pensioen in. Op dat moment kiest u of u dit kapitaal gebruikt voor een vast of voor een variabel pensioen. Het variabel pensioen is een nieuwe pensioenkeuze. Hieronder leest u hierover meer.

*Let op: onderstaande geldt niet voor een eventueel kapitaal dat is opgebouwd in de regeling Individueel Pensioensparen (IPS). Dit kapitaal wordt bij einde deelneming of op de pensioendatum omgezet in een vaste/stabiele pensioenuitkering bij het fonds.

Variabele pensioenuitkering

In de BPR heeft u pensioenkapitaal opgebouwd. Op de ingangsdatum van uw pensioen kunt u zelf een keuze maken hoe u uw kapitaal wilt omzetten in pensioen. Dat kan in één keer of in stappen, waarbij niet-omgezet kapitaal belegd blijft.

De achtergrond van deze keuzemogelijkheid is de lage rentestand. Bij een lage rente, kan het voor u nadelig zijn om op het moment van pensioneren inééns de gehele pensioenuitkering aan te kopen. Door spreiding in de tijd kunt u mogelijk voordeel hebben bij een hogere rentestand en een langer rendement op uw beleggingen. Omdat u langer belegt, kunt u daarmee rekening houden met uw beleggingskeuzes op de pensioendatum. Als u voor een variabele pensioenuitkering kiest, blijft u echter na uw pensioendatum wel beleggingsrisico lopen.

Hoe werkt een variabel pensioen?

Bij ingang van het pensioen koopt u dan voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld een jaar, een pensioenuitkering in. Het resterende kapitaal blijft belegd en een jaar later koopt u weer een jaarlijkse uitkering in. Voor de hoogte daarvan wordt rekening gehouden met de dan geldende rente en levensverwachting. De pensioenuitkering kan daarmee elk jaar in hoogte verschillen. Dit kan zowel positief als negatief uitvallen.

Wat biedt Pensioenfonds TNT Express?

Pensioenfonds TNT Express gaat zelf geen variabele pensioenuitkering aanbieden. De uitvoering daarvan is werk voor specialisten en het aantal deelnemers dat hiervan gebruik kan maken is beperkt. Vandaar die keuze. Wel biedt het fonds de mogelijkheid om uw kapitaal onder te brengen bij een andere partij, die wel een variabele pensioenuitkering aanbiedt. Dit wordt wel het “shop-recht” genoemd. Dat gaat spelen op het moment dat u met pensioen gaat.

Ruim voor die datum benaderen wij u daarover. Als u een geschikte externe partij hebt gevonden, wordt uw kapitaal naar die partij overgemaakt.

Bij het pensioenfonds TNT Express kunt u natuurlijk wel met uw kapitaal een vaste/stabiele pensioenuitkering inkopen. Daarbij hanteert het fonds een vaste rekenrente.

Gaat u vóór de ingangsdatum van uw pensioen weg bij TNT Express en blijven uw aanspraken bij het fonds achter? Dan vindt de omzetting in een vaste/stabiele pensioenuitkering plaats en is er geen keuze mogelijk.

Nu al ‘voorsorteren’?

Misschien is het moment dat u met pensioen gaat nog ver weg. Zolang u nog geen 58 jaar bent, hoeft u geen keuze te maken voor een vast/stabiel of variabel pensioen. Maar misschien wilt u wel opnieuw kijken naar uw beleggingen. Voor een wijziging in de beleggingskeuze verwijzen wij u graag naar de Profielwijzer. U logt hiervoor eenvoudig in met uw DigiD. Voor verder advies raden wij u aan contact op te nemen met een financieel adviseur.


Terug naar 'Ik ben werknemer'