Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Geschillenreglement

U heeft een klacht of een bezwaar? Dan kunt u een schriftelijk beroep indienen bij de geschillencommissie van Pensioenfonds TNT Express. 

Dit kan als u het niet eens bent met een besluit over:

 • de uitleg of toepassing van de bepalingen in het pensioenreglement van Pensioenfonds TNT Express.
 • de vaststelling van pensioenaanspraken of -rechten.

  Stuur een brief

  Stuur uw schriftelijk protest binnen dertig dagen nadat u het bestuursbesluit heeft ontvangen naar:

  Pensioenfonds TNT Express t.a.v. de geschillencommissie
  Postbus 5149
  9700 GC Groningen

  Vermeld in uw schriftelijk protest altijd:

  • Uw naam en adres.
  • Een omschrijving van de beslissing waarover de onenigheid gaat. Stuur ook een kopie van de beslissing van het bestuursbesluit mee.
  • De redenen waarom u het niet eens bent met het besluit van het bestuur.
  • Datum en ondertekening.

  Stuur eventueel bijhorende schriftelijke stukken mee.

  Beroepschrift opgestuurd. En dan?

  Nadat u het schriftelijk beroep heeft opgestuurd, krijgt u een ontvangstbevestiging.

  Daarna vraagt de geschillencommissie het fonds om binnen dertig dagen een schriftelijk verweer in te dienen.

  De geschillencommissie heeft soms een mondelinge toelichting van u nodig, maar dit is niet altijd het geval.

  Daarna neemt de geschillencommissie een beslissing. U krijgt hierover schriftelijk bericht.

  Niet eens met de beslissing?

  Bent u het niet eens met de beslissing van de geschillencommissie? Dan kunt u een beroep instellen bij de Ombudsman Pensioenen. Kijk voor meer informatie op www.ombudsmanpensioenen.nl. U kunt ook terecht bij de burgerlijk rechter.

  Lees voor meer informatie het geschillenreglement.