Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Met partner bedoelen we:

Met partner bedoelen we:

  • uw echtgenoot of echtgenote;
  • degene met wie u een geregistreerd partnerschap heeft;
  • degene met wie u volgens een notariële akte minimaal zes maanden samenwoont.

Verder gelden bij ongehuwd, niet-geregistreerd samenwonen voor het recht op partnerpensioen de volgende voorwaarden: 

  • u en uw partner staan ten minste zes maanden op hetzelfde huisadres ingeschreven bij de gemeente;
  • u en uw partner zijn geen bloed- of aanverwanten van elkaar in de rechte lijn;
  • de notariële akte is minimaal zes maanden vóór uw overlijden opgemaakt.

Terug naar laag 2