Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Nieuws over uw pensioenregeling

07-12-2018
Nieuws over uw pensioenregeling

Vakbonden en werkgever hebben in de cao afspraken gemaakt over uw pensioen. Die afspraken zijn vastgelegd in de pensioenregeling. Die regeling wordt sinds 2014 uitgevoerd door Pensioenfonds TNT Express. 

De werkgever heeft het pensioenfonds recent aangegeven dat zij overweegt om de opbouw van de pensioenen met ingang van 1 januari 2020 niet meer bij Pensioenfonds TNT Express te laten plaatsvinden. De werkgever wil de medewerkers van TNT Express en FedEx vanaf 1 januari 2020 in eenzelfde pensioenregeling laten deelnemen. Daarover zullen de komende periode afspraken gemaakt moeten worden tussen TNT Express en de vakbonden. 

Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het pensioen dat u in het verleden als medewerker heeft opgebouwd en tot januari 2020 nog zult opbouwen. Het pensioenfonds onderzoekt nu alle mogelijkheden op welke wijze uw opgebouwde pensioen ook in de toekomst optimaal kan worden gewaarborgd. Hiervoor bestaan meerdere mogelijkheden:

  • Het door u tot 1 januari 2020 opgebouwde pensioen blijft  achter in Pensioenfonds TNT Express. Dit pensioenfonds blijft daarvoor ook in de toekomst verantwoordelijk. 
  • Het pensioen dat u tot 1 januari 2020 heeft opgebouwd wordt met ingang van die datum ondergebracht bij een of meerdere andere pensioenuitvoerders. Het Pensioenfonds TNT Express wordt dan opgeheven.

Wat betekent dit voor u?

De door u opgebouwde pensioenen veranderen hierdoor niet. 

U kunt er van op aan dat het pensioenfonds het belang van de deelnemers aan Pensioenfonds TNT Express bij de besluitvorming voorop zal laten staan. Over de voortgang van de besprekingen houden we u op de hoogte. Via de website, maar ook via de digitale pensioeninfo, die we ten minste 6 keer per jaar verzenden. Meld u hier aan.

Als er echt iets voor u gaat veranderen ontvangt u daarover een persoonlijke brief.