Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

(Beleids)dekkingsgraad februari 2019

18-03-2019

In dit nieuwsbericht leest u hoe de (beleids)dekkingsgraad van uw pensioenfonds zich per maand ontwikkelt.

Over de beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is gedaald van 110,9% eind januari  2019 tot 110,7% eind februari 2019.

Pensioenfondsen baseren beleidsbeslissingen op de beleidsdekkingsgraad. Dit is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

Over de actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 108,3% eind januari  2019 naar 110,4% eind februari 2019.

De actuele dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de uit te betalen pensioenen). De actuele dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Heeft het pensioenfonds een actuele dekkingsgraad van 100%? Dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenverplichtingen van nu en van de toekomst te kunnen betalen.

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad (DG) en de beleidsdekkingsgraad (BDG) zien.

De rente en het resultaat van de beleggingen hebben invloed op de hoogte van de actuele dekkingsgraad.

Rente

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt maandelijks de rente vast die pensioenfondsen moeten gebruiken voor de waardering van de pensioenverplichtingen. Deze rente is in februari 2019 ten opzichte van januari 2019 gestegen. Hierdoor is de waarde van de pensioenfondsverplichtingen gedaald. Dit heeft een positief effect op de actuele dekkingsgraad.

Resultaat van de beleggingen

Om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen, belegt het pensioenfonds. Over de beleggingen krijgt het pensioenfonds rendement. In februari 2019 bedroeg dit rendement 0,75 %. Het vermogen is dus gestegen. Dit heeft een positief effect op de actuele dekkingsgraad.