Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Nieuw lid Verantwoordingsorgaan namens actieve deelnemers

15-11-2019

In juli 2019 hebben we actieve deelnemers van Pensioenfonds TNT Express gevraagd, zich kandidaat te stellen als lid van het Verantwoordingsorgaan. Er had zich toen al een kandidaat gemeld, de heer Arjan van der Nat.

Na de oproep heeft zich nog een gegadigde gemeld: de heer Jos Felen. Na een gesprek met de voorzitter van het bestuur en het Verantwoordingsorgaan is afgesproken, dat de heer Jos Felen als toehoorder bij de vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan aanwezig zal zijn. Dit, om meer vertrouwd te raken met de pensioenmaterie, de deskundigheidseisen en de rol van het Verantwoordingsorgaan binnen een pensioenfonds.

De heer Arjan van der Nat is door het bestuur benoemd als lid van het Verantwoordingsorgaan namens de actieve deelnemers. Er komen dus geen verkiezingen.

Rol en samenstelling Verantwoordingsorgaan

In het Verantwoordingsorgaan zijn werknemers, de werkgever en de pensioengerechtigden vertegenwoordigd. Het Verantwoordingsorgaan heeft twee belangrijke taken:

  • beoordeling van het gevoerde beleid van het bestuur;
  • het geven van advies over een aantal onderwerpen, zoals het communicatiebeleid.

Het Verantwoordingsorgaan bestaat met ingang van 8 november 2018 uit drie personen:

  • De heer Jurg van Dijk namens de werkgever
  • De heer Arjan van der Nat namens de werknemers
  • De heer Bert Jolink namens de pensioengerechtigden (tevens voorzitter).

De heer Jos Felen zal als toehoorder bij de vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan aanwezig zijn.