Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Hogere inhouding op uw pensioen

18-01-2019

Ontvangt u pensioen van Pensioenfonds TNT Express? U ontvangt rond 24 januari uw uitkeringsspecificatie met toelichting. Woont u in het buitenland? Dan ziet u een hogere inhouding op uw pensioen en kan uw pensioen lager uitvallen.

Niet-inwoners van Nederland die een pensioen van Pensioenfonds TNT Express ontvangen, zien een hogere inhouding terug op hun specificatie. Dit komt doordat u dan minder recht heeft op loonheffingskorting. Dit is een maatregel van de Belastingdienst.

Lees hierover meer