Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Beleidsdekkingsgraad augustus 2020: 100,2%

14-09-2020

De beleidsdekkingsgraad is gestegen

De beleidsdekkingsgraad is ten opzichte van vorige maand gestegen en staat eind augustus 2020 op 100,2%.

Pensioenfondsen baseren beleidsbeslissingen op de beleidsdekkingsgraad. Dit is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

Waardeoverdracht mogelijk

De beleidsdekkingsgraad is hoger dan 100%; waardeoverdracht is weer mogelijk.

De actuele dekkingsgraad is gestegen

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 99,5% eind juli 2020 naar 102,6% eind augustus 2020.

De actuele dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de uit te betalen pensioenen). De actuele dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Heeft het pensioenfonds een actuele dekkingsgraad van 100%? Dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenverplichtingen van nu en van de toekomst te kunnen betalen.

De rente en het resultaat van de beleggingen hebben invloed op de hoogte van de actuele dekkingsgraad.

Rente en resultaat van de beleggingen

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt maandelijks de rente vast die pensioenfondsen moeten gebruiken voor het berekenen van de pensioenverplichtingen. Deze rente is in augustus 2020 ten opzichte van juli 2020 gestegen van 0,27% naar 0,39%.

Om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen, belegt het pensioenfonds. Over de beleggingen krijgt het pensioenfonds rendement. De beleggingen rendeerden deze maand amper. De stijging van de dekkingsgraad wordt vooral verklaard door de stijging van de rente.