Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Beleidsdekkingsgraad juli 2020: 99,9%

19-08-2020

Over de beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is ten opzichte van vorige maand gedaald en staat eind juli 2020 op 99,9%.

Pensioenfondsen baseren beleidsbeslissingen op de beleidsdekkingsgraad. Dit is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

Beleidsdekkingsgraad onder de 100%? Geen waardeoverdracht!

Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100% mogen we nu niet meewerken aan waardeoverdrachten.

Over de actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 98,9% eind juni 2020 naar 99,5% eind juli 2020.

De actuele dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de uit te betalen pensioenen). De actuele dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Heeft het pensioenfonds een actuele dekkingsgraad van 100%? Dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenverplichtingen van nu en van de toekomst te kunnen betalen.

De rente en het resultaat van de beleggingen hebben invloed op de hoogte van de actuele dekkingsgraad.

Rente en resultaat van de beleggingen

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt maandelijks de rente vast die pensioenfondsen moeten gebruiken voor het berekenen van de pensioenverplichtingen. Deze rente is in juli 2020 ten opzichte van juni 2020 gedaald van 0,33% naar 0,27%.

Om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen, belegt het pensioenfonds. Over de beleggingen krijgt het pensioenfonds rendement. Het beleggingsrendement is deze maand 2,20%. Dat heeft een positief effect op de dekkingsgraad.

Meer informatie daling beleidsdekkingsgraad

Meer informatie over de daling van de beleidsdekkingsgraad leest u in het nieuwsbericht Update Pensioenfonds TNT Express en coronavirus.