Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Beleidsdekkingsgraad maart 2020: 102,9%

14-04-2020

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad (DG) en de beleidsdekkingsgraad (BDG) zien.

Over de beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is ten opzichte van vorige maand gedaald en staat op 102,9% eind maart 2020.

Pensioenfondsen baseren beleidsbeslissingen op de beleidsdekkingsgraad. Dit is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

Over de actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is gedaald van 98,8% eind februari 2020 naar 92,4% eind maart 2020.

De actuele dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de uit te betalen pensioenen). De actuele dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Heeft het pensioenfonds een actuele dekkingsgraad van 100%? Dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenverplichtingen van nu en van de toekomst te kunnen betalen.

De rente en het resultaat van de beleggingen hebben invloed op de hoogte van de actuele dekkingsgraad.

Rente en resultaat van de beleggingen

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt maandelijks de rente vast die pensioenfondsen moeten gebruiken voor de waardering van de pensioenverplichtingen. Deze rente is in maart 2020 ten opzichte van februari 2020 gestegen van 0,41% naar 0,47%. Hierdoor is de waarde van de pensioenfondsverplichtingen gedaald. Dit heeft een positief effect op de actuele dekkingsgraad.

Om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen, belegt het pensioenfonds. Over de beleggingen krijgt het pensioenfonds rendement. Ondanks de stijgende rente, was het beleggingsrendement deze maand 7,77% negatief. De rentestijging woog niet op tegen het effect van dit negatieve beleggingsrendement. Meer informatie over de daling van de dekkingsgraad leest u in het nieuwsbericht Update Pensioenfonds TNT Express en coronavirus.