Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

De beleidsdekkingsgraad is gedaald

16-11-2020

De beleidsdekkingsgraad is ten opzichte van vorige maand gedaald en staat eind oktober 2020 op 100,0%. Pensioenfondsen baseren beleidsbeslissingen op de beleidsdekkingsgraad. Dit is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

De actuele dekkingsgraad is verder gedaald

De actuele dekkingsgraad is gedaald van 100,8% eind september 2020 naar 99,7% eind oktober 2020.

De actuele dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de uit te betalen pensioenen). De actuele dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Heeft het pensioenfonds een actuele dekkingsgraad van 100%? Dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenverplichtingen van nu en van de toekomst te kunnen betalen.

Rente en resultaat van de beleggingen

De rente en het resultaat van de beleggingen hebben invloed op de hoogte van de actuele dekkingsgraad. De Nederlandsche Bank (DNB) stelt maandelijks de rente vast die pensioenfondsen moeten gebruiken voor het berekenen van de pensioenverplichtingen. Deze rente is in oktober 2020 ten opzichte van september 2020 gedaald van 0,28% naar 0,24%.