Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Update Pensioenfonds TNT Express en coronavirus

26-03-2020

Door de uitbraak van het coronavirus beleeft Nederland een bijzondere tijd. De uitbraak heeft ook gevolgen voor de financiële wereld: de aandelenkoersen zijn flink gedaald en rentes fluctueren. Hierdoor zijn de dekkingsgraden van alle pensioenfondsen gedaald, ook die van Pensioenfonds TNT Express. Het bestuur houdt de situatie uiteraard continu in de gaten, op dit moment zijn er geen extra maatregelen nodig.

Grote bewegingen dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat grote bewegingen zien, zowel naar boven als naar beneden. Dit komt door de onzekerheden rond het coronavirus en de gevolgen die dit heeft op de economie en markten. Het bestuur bewaakt goed of en wanneer hierdoor aanvullende maatregelen nodig zijn. Op dit moment is daar nog geen sprake van. Pas op langere termijn zullen de effecten goed zichtbaar zijn. Het pensioenfonds heeft ook een crisisplan dat houvast biedt. De actuele dekkingsgraad vindt u op onze website.

Bestuur regelmatig in overleg, ook met samenwerkingspartners

Het bestuur van Pensioenfonds TNT Express houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten. Het bestuur heeft wekelijks (per video) overleg en bespreekt onder andere hoe de partijen met wie Pensioenfonds TNT Express samenwerkt, omgaan met de gevolgen van het coronavirus. En of ze de juiste beslissingen nemen om alles de komende maanden draaiende te houden.

Een van die samenwerkingspartners is TKP, die onze pensioenadministratie uitvoert en onder meer de pensioenen uitbetaalt. Met het crisisteam van TKP heeft het (een delegatie van het) bestuur twee keer per week overleg (of vaker als dat nodig is). Tot nu toe loopt alles goed bij TKP. De uitbetaling van de pensioenen loopt dan ook geen gevaar: dit gebeurt gewoon op tijd.

Het bestuur bespreekt ook iedere week met onze uitbestedingspartij Aegon Investment Management (AIM)/TKPI de ontwikkelingen op de markten en in de beleggingsportefeuille.

Volg de website

Kijk regelmatig op deze website voor updates. Zo blijft u op de hoogte van de (financiële) situatie van Pensioenfonds TNT Express en de mogelijke extra maatregelen van het bestuur (mochten die nodig zijn).

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op. Doordat de medewerkers van de Pensioendesk ook thuis werken, willen wij u vragen zoveel mogelijk per e-mail contact met ons op te nemen via: deelnemer@pensioentntexpress.nl. U kunt dan ook worden teruggebeld, als u dat wenst.