Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Beleidsdekkingsgraad januari 2021: 100,3%

04-03-2021
dekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is ten opzichte van vorige maand gestegen en staat eind januari 2021 op 100,3%.

Grafiek%20dekkingsgraad%20januari%202021

Pensioenfondsen baseren beleidsbeslissingen op de beleidsdekkingsgraad. Dit is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

De actuele dekkingsgraad is gestegen

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 107,4% eind december 2020 naar 108,3% eind januari 2021.

De actuele dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de uit te betalen pensioenen). De actuele dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Heeft het pensioenfonds een actuele dekkingsgraad van 100%? Dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenverplichtingen van nu en van de toekomst te kunnen betalen.

De rente en het resultaat van de beleggingen hebben invloed op de hoogte van de actuele dekkingsgraad. De beleggingen daalden. De rentestand is hoger dan in december.

Rente en resultaat van de beleggingen

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt maandelijks de rente vast die pensioenfondsen moeten gebruiken voor het berekenen van de pensioenverplichtingen. Deze rente is in januari 2021 ten opzichte van december 2020 gestegen van 0,25% naar 0,29%.