Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Voortgang in het proces van de collectieve waardeoverdracht

09-07-2021
Logo Pensioenfonds TNT en Pensioenfonds Vervoer

Eind maart dit jaar heeft het bestuur van Pensioenfonds TNT Express het (voorwaardelijk) besluit genomen, alle opgebouwde pensioenen over te dragen naar Pensioenfonds Vervoer. Vervolgens wordt het pensioenfonds opgeheven (geliquideerd). De toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB), moet aangeven hier geen bezwaar tegen te hebben. Eind juni 2021 heeft DNB om aanvullende informatie gevraagd, die zij nodig heeft om de aanvraag goed te kunnen beoordelen. Dat betekent dat de collectieve waardeoverdracht nog niet kan plaatsvinden. De pensioenuitvoering van alle tot en met 2020 opgebouwde pensioenen gaat gewoon door.

Sinds 1 januari 2021 nieuwe pensioenopbouw bij Pensioenfonds Vervoer

Voor deelnemers die nu werkzaam zijn bij TNT/FedEx vindt de pensioenopbouw sinds 1 januari 2021 al plaats bij Pensioenfonds Vervoer. Deze deelnemers hebben hierover eerder informatie ontvangen van de werkgever, van Pensioenfonds TNT Express en van Pensioenfonds Vervoer.

Opgebouwd pensioen ook naar Pensioenfonds Vervoer

Doel van Pensioenfonds TNT Express is, om alle opgebouwde pensioenen over te dragen naar Pensioenfonds Vervoer. Hierbij worden, via een zogenoemde collectieve waardeoverdracht, alle pensioenen naar Pensioenfonds Vervoer overgedragen. En vervolgens wordt het pensioenfonds opgeheven. Het pensioenfonds heeft van DNB eind juni aanvullende vragen gekregen en het kost enige doorlooptijd om deze te beantwoorden. De beoogde collectieve waardoverdracht kan hiermee hoogstwaarschijnlijk niet in het vierde kwartaal van 2021 plaatsvinden. Dit heeft geen gevolgen voor de uitvoering van de tot en met 31 december 2020 opgebouwde pensioenen en lopende uitkeringen. De komende periode moet uitwijzen wanneer DNB wel akkoord zal kunnen gaan en welke datum van de collectieve waardeoverdracht daarbij haalbaar is.

Informatie

Over de voortgang houdt Pensioenfonds TNT Express u op de hoogte. Via de website, video’s maar ook via de digitale pensioeninformatie, die we regelmatig verzenden. Meld u hier aan.
Of bekijk de Veelgestelde vragen op de website. Natuurlijk kunt u ons ook altijd bellen of mailen