Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Beleidsdekkingsgraad augustus 2021: 111,9%

14-09-2021
dekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is ten opzichte van vorige maand gestegen en staat eind augustus op 111,9%.
 

dekkingsgraad%20augustus%202021

Pensioenfondsen baseren beleidsbeslissingen op de beleidsdekkingsgraad. Dit is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

De actuele dekkingsgraad is gestegen

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 116,3% eind juli 2021 naar 118,5% eind augustus 2021.

De actuele dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de uit te betalen pensioenen). De actuele dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Heeft het pensioenfonds een actuele dekkingsgraad van 100%? Dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenverplichtingen van nu en van de toekomst te kunnen betalen.

De ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad is afhankelijk van de hoogte van de beleggingen en de voorzieningen. De rentedaling had een negatief effect op de dekkingsgraad. De beleggingen lieten een positief beleggingsrendement zien.

Rente 

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt maandelijks de rente vast die pensioenfondsen moeten gebruiken voor het berekenen van de pensioenverplichtingen. Deze rente is in augustus 2021 ten opzichte van juli 2021 iets gestegen van 0,38% naar 0,42%.