Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Beleidsdekkingsgraad februari 2021: 101,4%

18-03-2021
dekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is ten opzichte van vorige maand gestegen en staat eind februari 2021 op 101,4%.

Grafiek%20dekkingsgraad%20februari%202021

Pensioenfondsen baseren beleidsbeslissingen op de beleidsdekkingsgraad. Dit is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

De actuele dekkingsgraad is gestegen

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 108,3% eind januari 2021 naar 112,9% eind februari 2021.

De actuele dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de uit te betalen pensioenen). De actuele dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Heeft het pensioenfonds een actuele dekkingsgraad van 100%? Dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenverplichtingen van nu en van de toekomst te kunnen betalen.

De ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad is afhankelijk van de hoogte van de beleggingen en de voorzieningen. De beleggingen en voorzieningen daalden. De voorzieningen daalden meer. Dat is gunstig voor de dekkingsgraad. De daling van de voorzieningen komt mede door een hogere rentestand.

Rente en resultaat van de beleggingen

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt maandelijks de rente vast die pensioenfondsen moeten gebruiken voor het berekenen van de pensioenverplichtingen. Deze rente is in februari 2021 ten opzichte van januari 2021 gestegen van 0,29% naar 0,49%.