Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Aanpassingen pensioenregeling per 1 januari 2021

04-01-2021

Per 1 januari 2021 zijn er een aantal belangrijke zaken gewijzigd in de pensioenregeling. We zetten ze hieronder even op een rijtje.

Nieuwe pensioenopbouw bij Pensioenfonds Vervoer

Bent u op dit moment in dienst bij TNT/FedEx? Dan bouwt u sinds 1 januari 2021 pensioen op bij Pensioenfonds Vervoer. U heeft hierover een brief ontvangen van uw werkgever. Eind februari 2021 ontvangt u ook een persoonlijke brief over deze overgang, zowel vanuit pensioenfonds TNT Express als Pensioenfonds Vervoer.

Geldt voor u een bijzondere situatie?

Bent u bijvoorbeeld (deels) arbeidsongeschikt? Of maakt(e) u gebruik van een sociaal plan? Dan ontvangt u daarover in het eerste kwartaal van 2021 een persoonlijke brief.

Opgebouwd pensioen blijft voorlopig bij Pensioenfonds TNT Express

Pensioen dat u tot 1 januari 2021 heeft opgebouwd, blijft voorlopig bij Pensioenfonds TNT Express. In de loop van 2021 wordt duidelijk, wat met dit opgebouwde pensioen gebeurt. U ontvangt daarover persoonlijk bericht zodra dit duidelijk is.

Hoe verder?

Pensioenfonds TNT Express bekijkt nu de mogelijkheden door wie en hoe het door de deelnemers tot 1 januari 2021 opgebouwde pensioen zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. De komende maanden onderzoekt het pensioenfonds een aantal scenario’s.

Over de definitieve keuze is op dit moment dus nog geen duidelijkheid. U kunt ervan op aan dat het bestuur van het pensioenfonds het belang van alle deelnemers (ook als ze al uit dienst zijn of met pensioen zijn) bij de besluitvorming voorop stelt. Het pensioenfonds streeft er naar om de collectieve waardeoverdracht (van het pensioenfonds TNT Express naar een nieuwe pensioenuitvoerder) op 1 oktober 2021 te laten plaatsvinden.

Over de voortgang houdt Pensioenfonds TNT Express u op de hoogte. Via de website, maar ook via de digitale pensioeninformatie, die we minimaal 6 keer per jaar verzenden. Meld u aan voor onze digitale pensioeninfo.

Informatie

Bekijk de informatie op onze website. Zoals de video waarin bestuursleden Peter van Gameren en Ron Harmsen in zo’n 6 minuten uitleg geven over de toekomst van het pensioenfonds.

Of bekijk de veelgestelde vragen op de website. Natuurlijk kunt u ons ook altijd bellen of mailen