Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Voorwaardelijk besluit genomen: pensioen gaat over naar Pensioenfonds Vervoer & liquidatie pensioenfonds

06-04-2021
Logo Pensioenfonds TNT en Pensioenfonds Vervoer

Eind maart heeft het bestuur van Pensioenfonds TNT Express het (voorwaardelijk) besluit genomen, alle opgebouwde pensioenen in het vierde kwartaal van dit jaar over te dragen naar Pensioenfonds Vervoer. Vervolgens zal het pensioenfonds in 2022 worden opgeheven (geliquideerd).

Voorzitter Peter van Gameren: “De overdracht van de pensioenen naar BPF Vervoer is in het belang van alle deelnemers. In het lange voortraject om te komen tot dit besluit, hebben we allerlei scenario’s onderzocht. Daaruit is gebleken dat dit scenario het beste is voor het pensioen van ál onze deelnemers. Vast stond inmiddels wel, dat het voor ons als relatief klein pensioenfonds op termijn niet meer mogelijk zou zijn om als zelfstandig fonds te blijven bestaan. De kosten worden dan te hoog.”

Per 1 januari 2021 nieuwe pensioenopbouw bij Pensioenfonds Vervoer

Voor deelnemers die nu werkzaam zijn bij TNT/FedEx vindt de pensioenopbouw sinds 1 januari 2021 al plaats bij Pensioenfonds Vervoer. Deze deelnemers hebben hierover eerder informatie ontvangen, van de werkgever, Pensioenfonds TNT Express en Pensioenfonds Vervoer.

Opgebouwd pensioen ook naar Pensioenfonds Vervoer

Nu het bestuur het besluit heeft genomen om alle opgebouwde pensioenen over te dragen naar Pensioenfonds Vervoer gaat een nieuwe fase in. Hierbij worden, via een zogenoemde collectieve waardeoverdracht alle pensioenen naar Pensioenfonds Vervoer overgedragen. En vervolgens wordt het pensioenfonds opgeheven. 

Een van de voorwaarden is dat De Nederlandsche Bank (DNB) hiermee moet instemmen. Het besluit wordt nu eerst voorgelegd aan DNB. Als DNB akkoord is, worden alle deelnemers uitgebreid geïnformeerd via een persoonlijke brief.

Het pensioenfonds streeft ernaar om de collectieve waardeoverdracht (van Pensioenfonds TNT Express naar Pensioenfonds Vervoer) op 1 oktober 2021 te laten plaatsvinden. Maar deze planning is onder andere afhankelijk van het moment waarop de goedkeuring van DNB wordt ontvangen. En hoeveel tijd nodig is voor de voorbereidingen.

Goed nieuws

De afgelopen jaren zijn de opgebouwde pensioenen helaas vrijwel niet verhoogd. Door de eerder gemaakte afspraken met de werkgever, de voorgenomen collectieve waardeoverdracht naar Pensioenfonds Vervoer en de huidige financiële situatie is het nu wel mogelijk om een toeslag te geven. Dit wordt ‘inhaaltoeslag’ genoemd. Hierdoor ontvangen alle deelnemers bij de overgang alsnog toeslagen die de afgelopen jaren niet toegekend konden worden. We gaan berekenen hoeveel de pensioenen kunnen worden verhoogd. Hierover ontvangen de deelnemers later dit jaar een persoonlijke brief. 

Over de voortgang houdt Pensioenfonds TNT Express u op de hoogte. Via de website, maar ook via de digitale pensioeninformatie, die we regelmatig verzenden. Meld u hier aan.

Informatie

Bekijk de informatie op onze website. Zoals de video’s waarin bestuursleden uitleg geven over nieuwe ontwikkelingen rond de toekomst van het pensioenfonds.

Of bekijk de veelgestelde vragen op de website. Natuurlijk kunt u ons ook altijd bellen of mailen.