Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Beleidsdekkingsgraad december 2020: 99,9%

18-01-2021
Beleidsdekkingsgraad juni 2020

De beleidsdekkingsgraad is ten opzichte van vorige maand gelijk gebleven en staat eind december 2020 op 99,9%.

Beleidsdekkingsgraad%20december%202020
  
Pensioenfondsen baseren beleidsbeslissingen op de beleidsdekkingsgraad. Dit is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

Beleidsdekkingsgraad onder de 100%? Geen waardeoverdracht!

Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100% mogen we nu niet meewerken aan waardeoverdrachten.

De actuele dekkingsgraad is gestegen

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 103,8% eind november 2020 naar 107,4% eind december 2020.

De actuele dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de uit te betalen pensioenen). De actuele dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Heeft het pensioenfonds een actuele dekkingsgraad van 100%? Dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenverplichtingen van nu en van de toekomst te kunnen betalen.

De rente en het resultaat van de beleggingen hebben invloed op de hoogte van de actuele dekkingsgraad.

Rente en resultaat van de beleggingen

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt maandelijks de rente vast die pensioenfondsen moeten gebruiken voor het berekenen van de pensioenverplichtingen. Deze rente is in december 2020 ten opzichte van november 2020 gedaald van 0,28% naar 0,25%.