Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

(Beleids)dekkingsgraad juni 2018

16-07-2018

In dit nieuwsbericht leest u hoe de (beleids)dekkingsgraad van uw pensioenfonds zich per maand ontwikkelt.

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad (DG) en de beleidsdekkingsgraad (BDG) zien.

Over de beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is gestegen van 112,1% eind mei 2018 tot 112,2% eind juni 2018.

Pensioenfondsen baseren beleidsbeslissingen op de beleidsdekkingsgraad. Dit is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

Over de actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is gedaald van 112,1% eind mei 2018 naar 111,4% eind juni 2018.

De actuele dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de uit te betalen pensioenen). De actuele dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Heeft het pensioenfonds een actuele dekkingsgraad van 100%? Dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenverplichtingen van nu en in die van de toekomst te kunnen betalen.

Het resultaat van de beleggingen en de rente hebben invloed op de hoogte van de actuele dekkingsgraad.

Resultaat van de beleggingen

Om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen, belegt het pensioenfonds. Over de beleggingen krijgt het pensioenfonds rendement. In juni 2018 bedroeg dit rendement – 0,3%. Het vermogen is dus gedaald. Dit heeft een negatief effect op de actuele dekkingsgraad.

Rente

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt maandelijks de rente vast die pensioenfondsen moeten gebruiken voor de waardering van de pensioenverplichtingen. Deze rente is in juni 2018 ten opzichte van mei 2018 gedaald. Hierdoor is de waarde van de pensioenfondsverplichtingen gestegen. Dit heeft een negatief effect op de actuele dekkingsgraad.