Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Beleidsdekkingsgraad juni 2020: 100,2%

28-07-2020
Beleidsdekkingsgraad juni 2020

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad (DG) en de beleidsdekkingsgraad (BDG) zien.

Dekkingsgraad%20juni%202020

Over de beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is ten opzichte van vorige maand gedaald en staat op 100,2% eind juni 2020.

Pensioenfondsen baseren beleidsbeslissingen op de beleidsdekkingsgraad. Dit is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

Over de actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 96,3% eind mei 2020 naar 98,9% eind juni 2020. 

De actuele dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de uit te betalen pensioenen). De actuele dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Heeft het pensioenfonds een actuele dekkingsgraad van 100%? Dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenverplichtingen van nu en van de toekomst te kunnen betalen.

De rente en het resultaat van de beleggingen hebben invloed op de hoogte van de actuele dekkingsgraad.

Werkgever stort bij

Met de werkgever TNT/Fedex is afgesproken, dat zij bijstort als de financiële situatie niet binnen een bepaalde termijn op niveau komt. Dit gebeurt in juli 2020. Lees meer hierover.

Rente en resultaat van de beleggingen

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt maandelijks de rente vast die pensioenfondsen moeten gebruiken voor het berekenen van de pensioenverplichtingen. Deze rente is in juni 2020 ten opzichte van mei 2020 licht gedaald van 0,35% naar 0,33%. 
Om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen, belegt het pensioenfonds. Over de beleggingen krijgt het pensioenfonds rendement. Het beleggingsrendement is deze maand 1,90%. Dat heeft een positief effect op de dekkingsgraad.

Meer informatie daling beleidsdekkingsgraad

Meer informatie over de daling van de beleidsdekkingsgraad leest u in het nieuwsbericht Update Pensioenfonds TNT Express en coronavirus.