Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Beleidsdekkingsgraad mei 2020: 100,7%

15-06-2020

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad (DG) en de beleidsdekkingsgraad (BDG) zien.

Over de beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is ten opzichte van vorige maand gedaald en staat op 100,7% eind mei 2020.

Pensioenfondsen baseren beleidsbeslissingen op de beleidsdekkingsgraad. Dit is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

Over de actuele dekkingsgraad
De actuele dekkingsgraad is gestegen van 93,7% eind april 2020 naar 96,0% eind mei 2020.

De actuele dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de uit te betalen pensioenen). De actuele dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Heeft het pensioenfonds een actuele dekkingsgraad van 100%? Dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenverplichtingen van nu en van de toekomst te kunnen betalen.

De rente en het resultaat van de beleggingen hebben invloed op de hoogte van de actuele dekkingsgraad.

Rente en resultaat van de beleggingen
De Nederlandsche Bank (DNB) stelt maandelijks de rente vast die pensioenfondsen moeten gebruiken voor de waardering van de pensioenverplichtingen. Deze rente is in mei 2020 ten opzichte van april 2020 licht gestegen van 0,31% naar 0,35%. Hierdoor is de waarde van de pensioenfondsverplichtingen gedaald. Dit heeft een positief effect op de actuele dekkingsgraad.

Om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen, belegt het pensioenfonds. Over de beleggingen krijgt het pensioenfonds rendement. Het beleggingsrendement is deze maand 1,41%. Dat heeft een positief effect op de dekkingsgraad.

Meer informatie daling beleidsdekkingsgraad
Meer informatie over de daling van de beleidsdekkingsgraad leest u in het nieuwsbericht Update Pensioenfonds TNT Express en coronavirus.