Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

(Beleids)dekkingsgraad november 2018

21-12-2018

(Beleids)dekkingsgraad november 2018

In dit nieuwsbericht leest u hoe de (beleids)dekkingsgraad van uw pensioenfonds zich per maand ontwikkelt.

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad (DG) en de beleidsdekkingsgraad (BDG) zien.

Over de beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is gedaald van 112,2% eind oktober 2018 tot 111.9% eind november 2018.

Pensioenfondsen baseren beleidsbeslissingen op de beleidsdekkingsgraad. Dit is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

Over de actuele dekkingsgraad
De actuele dekkingsgraad is gedaald van 108.9% eind oktober  2018 naar 108,6% eind november 2018.

De actuele dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de uit te betalen pensioenen). De actuele dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Heeft het pensioenfonds een actuele dekkingsgraad van 100%? Dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenverplichtingen van nu en van de toekomst te kunnen betalen.

De rente en het resultaat van de beleggingen hebben invloed op de hoogte van de actuele dekkingsgraad.

Rente
De Nederlandsche Bank (DNB) stelt maandelijks de rente vast die pensioenfondsen moeten gebruiken voor de waardering van de pensioenverplichtingen. Deze rente is in november 2018 ten opzichte van oktober 2018 gedaald. Hierdoor is de waarde van de pensioenfondsverplichtingen gestegen. Dit heeft een negatief effect op de actuele dekkingsgraad.

Resultaat van de beleggingen
Om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen, belegt het pensioenfonds. Over de beleggingen krijgt het pensioenfonds rendement. In november 2018 bedroeg dit rendement  0,8%. Het vermogen is dus gestegen. Dit heeft een positief effect op de actuele dekkingsgraad.