Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Beleidsdekkingsgraad november 2020: 99,9%

15-12-2020
Beleidsdekkingsgraad juni 2020

De beleidsdekkingsgraad is ten opzichte van vorige maand iets gedaald en staat eind november 2020 op 99,9%.


Pensioenfondsen baseren beleidsbeslissingen op de beleidsdekkingsgraad. Dit is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

Beleidsdekkingsgraad onder de 100%? Geen waardeoverdracht!

Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100% mogen we nu niet meewerken aan waardeoverdrachten.

De actuele dekkingsgraad is gestegen

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 99,7% eind oktober 2020 naar 103,8% eind november 2020.

De actuele dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de uit te betalen pensioenen). De actuele dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Heeft het pensioenfonds een actuele dekkingsgraad van 100%? Dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenverplichtingen van nu en van de toekomst te kunnen betalen.

De rente en het resultaat van de beleggingen hebben invloed op de hoogte van de actuele dekkingsgraad.

Rente en resultaat van de beleggingen

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt maandelijks de rente vast die pensioenfondsen moeten gebruiken voor het berekenen van de pensioenverplichtingen. Deze rente is in november 2020 ten opzichte van oktober 2020 gestegen van 0,24% naar 0,28%.