Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Beleidsdekkingsgraad september 2021: 113,4%

14-10-2021
Beleidsdekkingsgraad juni 2020

De beleidsdekkingsgraad is ten opzichte van vorige maand gestegen en staat eind september op 113,4%.


Pensioenfondsen baseren beleidsbeslissingen op de beleidsdekkingsgraad. Dit is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

De actuele dekkingsgraad is gestegen

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 118,5% eind augustus 2021 naar 119,6% eind september 2021.

De actuele dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de uit te betalen pensioenen). De actuele dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Heeft het pensioenfonds een actuele dekkingsgraad van 100%? Dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenverplichtingen van nu en van de toekomst te kunnen betalen.

De ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad is afhankelijk van de hoogte van de beleggingen en de voorzieningen. De rentestijging had een positief effect op de dekkingsgraad. De beleggingen lieten een negatief beleggingsrendement zien.

Rente 

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt maandelijks de rente vast die pensioenfondsen moeten gebruiken voor het berekenen van de pensioenverplichtingen. Deze rente is in september 2021 ten opzichte van augustus 2021 gestegen van 0,42% naar 0,58%.