Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Beleidsdekkingsgraad september 2020: 100,3%

27-10-2020
Beleidsdekkingsgraad juni 2020

De beleidsdekkingsgraad is gestegen

De beleidsdekkingsgraad is ten opzichte van vorige maand gestegen en staat eind september 2020 op 100,3%.


  
Pensioenfondsen baseren beleidsbeslissingen op de beleidsdekkingsgraad. Dit is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

De actuele dekkingsgraad is gedaald

De actuele dekkingsgraad is gedaald van 102,6% eind augustus 2020 naar 100,8% eind september 2020.

De actuele dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de uit te betalen pensioenen). De actuele dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Heeft het pensioenfonds een actuele dekkingsgraad van 100%? Dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenverplichtingen van nu en van de toekomst te kunnen betalen.

De rente en het resultaat van de beleggingen hebben invloed op de hoogte van de actuele dekkingsgraad.

Rente en resultaat van de beleggingen

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt maandelijks de rente vast die pensioenfondsen moeten gebruiken voor het berekenen van de pensioenverplichtingen. Deze rente is in september 2020 ten opzichte van augustus 2020 gedaald van 0,39% naar 0,28%.

Werkgever stort weer bij

Zoals in het nieuwsbericht van 14 mei jl. is vermeld, stort de werkgever bij als de dekkingsgraad langere tijd te laag is. Dat is ook in het derde kwartaal van 2020 het geval.