Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Beperkte toeslag per 1 januari 2015

01-02-2015

Uw pensioen gaat per 1 januari 2015 omhoog met een beperkte toeslag. Dat heeft het pensioenfonds besloten op basis van het toeslagbeleid en de dekkingsgraad eind 2014:

  • voor iedereen die pensioen opbouwt, gaan de opgebouwde pensioenaanspraken met 0,32% omhoog. Dit betekent een kleine stijging van uw opgebouwde pensioen;
  • voor ex-deelnemers en pensioengerechtigden die dat zijn geworden vóór 1 januari 2006, gaan de pensioenen omhoog met 0,40%.
  • voor ex-deelnemers en pensioengerechtigden die dat geworden zijn op of na 1 januari 2006 geldt een toeslag van 0,32%.

Het toeslagbeleid van het pensioenfonds is voorwaardelijk. In 2015 zal het toeslagbeleid moeten worden aangepast aan de nieuwe wetgeving (nieuw Financieel Toetsingskader).