Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Bijstorting TNT/FedEx van ruim € 11 miljoen als financiële situatie niet verbetert

14-05-2020

De werkgever TNT/FedEx stort begin juli 2020 ruim € 11 miljoen bij in Pensioenfonds TNT Express als de financiële situatie van het pensioenfonds in de komende maanden niet verbetert.

De oorzaak is de te lage dekkingsgraad van het pensioenfonds als gevolg van de coronacrisis. De bijstorting moet ervoor zorgen dat de financiële situatie van het pensioenfonds verbetert. Of de bijstorting ook nodig is en dus echt doorgaat, hangt af van de dekkingsgraad aan het eind van het tweede kwartaal van 2020, dus eind juni 2020.

Hoe staat Pensioenfonds TNT Express er financieel voor?
De dekkingsgraad is eind maart 2020 92,4%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de uit te betalen pensioenen). Omdat de dekkingsgraad lager is dan 104% moet de werkgever bijspringen om weer boven dat percentage te komen. In de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds is afgesproken dat de werkgever extra geld in het pensioenfonds stort als de dekkingsgraad gedurende een langere periode te laag is. Ieder kwartaal wordt opnieuw bekeken of bijstorting nodig is.

De werkgever TNT/FedEx stort ruim € 11 miljoen bij
Als de dekkingsgraad eind juni 2020 nog onder 104% is, gaat TNT/FedEx ruim € 11 miljoen bijstorten. Hierdoor gaat de dekkingsgraad omhoog. Als dat nodig is gaat TNT/FedEx de kwartalen daarna ook bijstorten. Zo is geregeld dat de dekkingsgraad uiteindelijk weer boven de 104% uitkomt. De extra pensioenkosten voor TNT/FedEx kunnen daardoor flink oplopen.

Pensioenfonds TNT Express heeft een crisisplan. Hierin is beschreven, welke maatregelen er bij de diverse financiële omstandigheden worden genomen. Een daarvan is de bijstorting door de werkgever.

Verlagen van pensioenen bij Pensioenfonds TNT Express op dit moment niet aan de orde
Bij Pensioenfonds TNT Express is er voorlopig géén gevaar voor een verlaging. Dat komt omdat de wet pas verplicht om te verlagen als de dekkingsgraad een langere periode achtereen erg laag is. Mede door de afspraken over bijstorting door de werkgever is een verlaging niet waarschijnlijk voor Pensioenfonds TNT Express.

Volg de dekkingsgraad en de berichtgeving over de mogelijke bijstorting(en)
We publiceren iedere maand de nieuwe dekkingsgraad op de website. Mocht er sprake zijn van bijstorting door werkgever TNT/FedEx, dan melden wij dit ook via de website.