Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Bijstorting TNT/FedEx van ruim € 11 miljoen door lage dekkingsgraad

28-07-2020
Bijstorten

Half mei hebben we u via deze website verteld, dat de werkgever TNT/FedEx  begin juli 2020 een groot bedrag zou moeten bijstorten in Pensioenfonds TNT Express als de financiële situatie van het pensioenfonds in het tweede kwartaal van 2020 niet zou verbeteren. 
De dekkingsgraad is, vóór bijstorting, aan het eind van het tweede kwartaal 97,4%. Dit is lager dan 104,2%. Dat is de grens waarbij de betaling ook daadwerkelijk moet plaatsvinden. De bijstorting moet ervoor zorgen dat de financiële situatie van het pensioenfonds verbetert. 

Hoe staat Pensioenfonds TNT Express er financieel voor?
De dekkingsgraad is na de bijstorting eind juni 2020 98,9%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de uit te betalen pensioenen). 
Omdat de dekkingsgraad vóór bijstorting lager is dan 104,2%, nl. 97,4%, moet de werkgever bijspringen om weer boven dat percentage te komen. In de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds is afgesproken dat de werkgever extra geld in het pensioenfonds stort als de dekkingsgraad gedurende een langere periode te laag is. Ieder kwartaal wordt opnieuw bekeken of bijstorting nodig is.

De werkgever TNT/FedEx stort ruim € 11 miljoen bij
Nu de dekkingsgraad eind juni 2020 nog onder 104% is, stort TNT/FedEx ruim € 11 miljoen bij. Hierdoor gaat de dekkingsgraad omhoog. Als dat nodig is gaat TNT/FedEx de kwartalen daarna ook bijstorten. Zo is geregeld dat de dekkingsgraad uiteindelijk weer boven de 104% uitkomt. De extra pensioenkosten voor TNT/FedEx kunnen daardoor flink oplopen.

Pensioenfonds TNT Express heeft een crisisplan. Hierin is beschreven, welke maatregelen er bij de diverse financiële omstandigheden worden genomen. Een daarvan is de bijstorting door de werkgever.

Verlagen van pensioenen bij Pensioenfonds TNT Express op dit moment niet aan de orde
Bij Pensioenfonds TNT Express is er voorlopig géén gevaar voor een verlaging. Dat komt omdat de wet pas verplicht om te verlagen als de dekkingsgraad een langere periode achtereen erg laag is. Mede door de afspraken over bijstorting door de werkgever is een verlaging niet waarschijnlijk voor Pensioenfonds TNT Express. 

We publiceren iedere maand de nieuwe dekkingsgraad op de website. Mocht er sprake zijn van bijstorting door werkgever TNT/FedEx, dan melden wij dit ook via de website.