Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Geen waardeoverdracht mogelijk

31-08-2016

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds TNT Express is eind juli 2016 nét onder de 100% gedaald.

Dit betekent dat Pensioenfonds TNT Express nu niet kan meewerken aan waardeoverdrachten.

Als u van werkgever verandert, kunt u het pensioen dat u eerder heeft opgebouwd, ‘meenemen’ naar het pensioenfonds of de verzekeraar van uw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht.

Op dit moment kan Pensioenfonds TNT Express hieraan niet meewerken. Pensioenfondsen mogen namelijk alleen meewerken aan waardeoverdracht als de beleidsdekkingsgraad van zowel het overdragende als het ontvangende fonds hoger is dan 100%.

U kunt wel alvast waardeoverdracht aanvragen bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Die aanvraag wordt dan in behandeling genomen, maar pas verwerkt zodra de beleidsdekkingsgraden van beide fondsen zich weer op het vereiste niveau van boven de 100% bevinden.