Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Hele kleine pensioenen komen te vervallen

29-06-2018

Vanaf 1 januari 2019 vervallen hele kleine pensioenen. Stel: u gaat na 1 januari 2019 uit dienst bij uw werkgever en u heeft niet meer dan 2 euro bruto per jaar aan pensioen opgebouwd. Volgens de wet vervalt dit pensioen dan aan het pensioenfonds.

Wat is een heel klein pensioen?

Waar hebben we het over als we spreken van een ‘heel klein pensioen’? Het gaat dan over een pensioen van 2 euro of minder bruto per jaar. Dat is ongeveer 17 cent bruto per maand.
Het administreren van deze hele kleine pensioenen is duur. De waarde weegt niet op tegen de kosten.

Waar gaat het geld heen?

Pensioenfonds TNT Express laat alle hele kleine pensioenen die vervallen, terugvloeien in de gezamenlijke pot van het pensioenfonds. Op die manier profiteren alle deelnemers aan de pensioenregeling ervan. Een pensioenfonds moet in het jaarverslag melden welk totaalbedrag aan hele kleine pensioenen in dat jaar is vervallen. En wat er met dat totaalbedrag is gedaan.

Heel klein pensioen toch behouden?

Deze nieuwe regel gaat dus gelden vanaf 1 januari 2019. Er zijn natuurlijk ook hele kleine pensioenen die vóór 2019 zijn ontstaan. In dat geval mag een pensioenfonds ervoor kiezen om deze ook te laten vervallen. Misschien heeft u nog ergens zo’n heel klein pensioen staan vanuit het verleden. U kunt dat nakijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Wilt u niet dat uw hele kleine pensioen - ontstaan voor 2019 - komt te vervallen? Neem dan vóór 1 januari 2019 contact op met het pensioenfonds waar uw hele kleine pensioen nog staat. De contactgegevens van het pensioenfonds vindt u bij het onderdeel Mijn pensioenuitvoerders op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Ga na of uw hele kleine pensioen vervalt. Is dit inderdaad het geval, dan kunt u vragen om dit af te kopen en het bedrag op uw bankrekening te storten. U kunt ook verzoeken om het over te dragen naar Pensioenfonds TNT Express.