Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Herstel zet door

05-04-2019
Herstel zet door

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de pensioenfondsen in Nederland. Ook op hun financiële situatie. Daarom melden de pensioenfondsen iedere maand bij DNB wat hun beleidsdekkingsgraad is. En gaat het minder goed met een pensioenfonds, dan moet het pensioenfonds een herstelplan indienen bij DNB.
Dit plan geeft aan in hoeveel jaren het pensioenfonds, op basis van wettelijk voorgeschreven regels en uitgangspunten, weer uit herstel is en weer een gezonde financiële positie heeft. 
Jaarlijks kijken we of ons herstelplan nog volstaat, of dat we het moeten aanpassen. Dit jaar hebben we een aantal herzieningen gedaan en het aangepaste herstelplan bij DNB ingeleverd.
 

 

Lees meer over het herstelplan