Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Kandidaatstelling verantwoordingsorgaan

24-04-2017

Binnen het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds TNT Express ontstaat binnenkort een vacature voor een lid namens de gepensioneerden. De heer B.D. Scholte vertrekt namelijk. 
Het fonds is dus op zoek naar kandidaten die dit lidmaatschap willen vervullen. Daarom ontvangen alle pensioengerechtigden eind april een brief met alle informatie over kandidaatstelling.

Het veranwoordingsorgaan kijkt met een kritische blik naar het beleid van het pensioenfondsbestuur en de uitvoering ervan. Daarbij is een evenwichtige afweging van belangen van alle deelnemersgroepen belangrijk.

Als eind mei 2017 blijkt dat er meerdere kandidaten zijn, volgt een verkiezing onder pensioengerechtigden.  Wij houden u op de hoogte.