Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Nieuwe cao en de gevolgen voor uw pensioenregeling

03-08-2020

De vakorganisaties en FedEx/TNT Express maken afspraken over uw pensioen. Deze afspraken zijn in de cao vastgelegd en worden door Pensioenfonds TNT Express uitgevoerd. Onlangs is een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De afspraken over pensioen en de pensioenopbouw in deze nieuwe cao hebben op termijn gevolgen voor de pensioenregeling en de uitvoering ervan.

Wat betekent dit voor u?

  • De medewerkers van TNT Express gaan vanaf 1 januari 2021 pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Vervoer.
  • De tot en met 31 december 2020 opgebouwde pensioenrechten van alle deelnemers blijven voorlopig bij Pensioenfonds TNT Express.
  • Naar verwachting wordt uw opgebouwde pensioen op zijn vroegst per 1 oktober 2021 elders ondergebracht. Het pensioenfonds neemt daar een eigen besluit over. Tot dat moment blijft uw pensioen gewoon bij Pensioenfonds TNT Express.
  • Als er echt iets voor u gaat veranderen ontvangt u daarover vanzelfsprekend een persoonlijke brief van het pensioenfonds.

Hieronder volgt een nadere uitleg.

Opbouw pensioen per 1 januari 2021 bij Pensioenfonds Vervoer
Na de overname van TNT Express door FedEx in 2016 heeft de werkgever het pensioenfonds geïnformeerd over haar voornemen om de opbouw van het pensioen van de actieve medewerkers in de toekomst te laten plaatsvinden bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg (ook vaak Pensioenfonds Vervoer genoemd). Dit pensioenfonds is het standaard pensioenfonds voor de sector waar FedEx onderdeel van uitmaakt. De overstap naar dit andere pensioenfonds voor de nieuwe pensioenopbouw per 1 januari 2021 is met de totstandkoming van de nieuwe cao vastgesteld.

Wat gebeurt er met pensioen dat al is opgebouwd?
Pensioenfonds TNT Express is verantwoordelijk voor de uitvoering van het pensioen dat de medewerkers volgens de cao tot nu hebben opgebouwd en tot 1 januari 2021 nog zullen opbouwen. In de cao zijn collectieve salarisstijgingen afgesproken, met een deel dat ingaat met terugwerkende kracht. Zodra die salarisgegevens door de werkgever aan het pensioenfonds aangeleverd worden, zullen die in de administratie verwerkt worden. Het zal wel enige maanden duren voordat u dit terug zult zien in de getallen op de pensioenplanner en www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De uitvoerings- en financieringsafspraken tussen de werkgever en het pensioenfonds over de huidige pensioenregeling zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. De werkgever zal in lijn met de nieuwe cao naar verwachting in 2020 deze overeenkomst opzeggen.

Het pensioenfonds en de werkgever hebben afspraken met elkaar gemaakt over een omvangrijk pakket aan financiële maatregelen, dat van toepassing zal zijn als FedEx/TNT Express de uitvoeringsovereenkomst de komende periode daadwerkelijk opzegt. Met deze afspraken worden alle opgebouwde rechten tot het einde van de overeenkomst beschermd.

Hoe verder?
Pensioenfonds TNT Express bekijkt nu de mogelijkheden door wie en hoe het door de deelnemers opgebouwde pensioen na de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. Hiervoor onderzoekt het pensioenfonds een aantal scenario’s. Dit betreft bijvoorbeeld de optie van het (tijdelijk) zelfstandig blijven voortbestaan als Pensioenfonds TNT Express, het overbrengen van de opgebouwde pensioenen naar een verzekeringsmaatschappij of naar een algemeen pensioenfonds. Ook het overdragen van de opgebouwde pensioenen naar Pensioenfonds Vervoer is een mogelijkheid.

Hierover is op dit moment nog geen duidelijkheid. U kunt ervan op aan dat het bestuur van het pensioenfonds het belang van alle deelnemers (ook als ze al uit dienst zijn of met pensioen zijn) bij de besluitvorming voorop zal laten staan.

Over de voortgang houdt Pensioenfonds TNT Express u op de hoogte. Via de website, maar ook via de digitale pensioeninformatie, die we minimaal 6 keer per jaar verzenden. Meld u hier aan.