Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Pensioen voor uzelf?

23-10-2016

Veel mensen denken ten onrechte, dat met het geld dat nu als pensioenpremie door hen wordt ingelegd, de huidige gepensioneerden worden betaald. Dit blijkt uit recent onderzoek door Motivaction, in opdracht van de Pensioenfederatie.

Dit is een hardnekkig misverstand. Want iedereen die pensioen opbouwt, doet dit voor zijn/haar eigen pensioen. De pensioenpremie, die door zowel werknemer als ook de werkgever wordt ingelegd, wordt belegd. Dit levert uiteindelijk een pensioen op, dat over de periode vanaf pensioendatum tot aan het overlijden aan déze deelnemer wordt uitgekeerd. De huidige gepensioneerden ontvangen dus het pensioen dat zij zélf gedurende hun actieve loopbaan eerder hebben opgebouwd en dat via beleggingen door het pensioenfonds is ‘gegroeid’. Meer weten? Kijk hier.

AOW, dat iedere Nederlander van de overheid ontvangt, wordt in tegenstelling tot pensioen niet persoonlijk opgebouwd, maar via een omslagstelsel uitgekeerd: de AOW-uitkering wordt betaald uit premies van degenen die op dit moment de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Omdat we steeds ouder worden én omdat steeds minder jongere mensen de AOW-premie voor een grotere groep ouderen moet opbrengen, is besloten om de AOW-leeftijd geleidelijk te verhogen. Bereken hier uw AOW-leeftijd.