Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Pensioenen iets verhoogd

28-12-2018

Pensioenfonds TNT Express probeert ieder jaar de opgebouwde pensioenen te verhogen met een toeslag (indexeren). Aan het eind van elk jaar kijken we of de financiële situatie het toelaat om toeslag te geven. In 2018 heeft de financiële positie van het pensioenfonds zich verbeterd. Het bestuur heeft besloten de opgebouwde pensioenen in 2019 te verhogen met een toeslag van 0,20%.

Waarom 0,20%?
Voor het bepalen van de toeslag kijken we naar de beleidsdekkingsgraad van eind november. Deze was eind november 2018 111,9%. Dat is dus iets boven de 110%, de grens waarboven (gedeeltelijk) geïndexeerd kan worden. Volledige toeslag kan worden verleend bij een beleidsdekkingsgraad van 125%. Als de dekkingsgraad tussen de 110% en de 125% ligt, mag alleen een gedeeltelijke toeslag gegeven worden die daarmee in verhouding staat.

De basis voor een toeslag is de prijsinflatie. De prijsinflatie is in de periode november 2017 tot november 2018 1,6%. Op basis van de financiële situatie van het pensioenfonds kan een gedeeltelijke toeslag op basis hiervan worden verleend.