Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Pensioenregeling 2015

01-02-2015

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe regeling voor Pensioenfonds TNT Express. Het percentage waarmee u pensioen opbouwt werd in 2015 verlaagd; dat was eerder 2,15%, maar dat werd in 2015 1,875% van het salaris waarover u pensioen opbouwt.
Deze wijziging is een gevolg van de door de overheid veranderde fiscale regels rond pensioenen. Wat veranderde er verder?

1.       De franchise ging van € 15.599,99 naar € 12.642 in 2015. (In 2016 is de franchise € 12.953.) De franchise is het deel van het salaris waarover u geen pensioen opbouwt.

2.       Het pensioengevend salaris werd gemaximeerd op € 100.000 (in 2016: € 101.519). Over het hogere salaris bouwt u vanaf 1 januari 2015 via Pensioenfonds TNT Express geen pensioen meer op. Voor het pensioengevend salaris boven dit maximum pensioengevend salaris zal uw werkgever een regeling treffen. Meer informatie hierover krijgt u van uw werkgever, als dit voor u van toepassing is.

3.       De vrijwillige regeling Individueel Pensioensparen (IPS) werd per 1 januari 2015 afgeschaft. Dit gebeurde omdat er fiscaal geen ruimte meer voor is. Per 1 januari 2015 kan geen geld meer ingelegd worden. Heeft u tot 1 januari 2015 geld ingelegd in deze regeling en een saldo opgebouwd? Dit opgebouwde saldo blijft wel staan. Uw saldo wordt gewoon nog belegd volgens de door u gemaakte beleggingskeuze.

4.       Voor de PAO-deelnemers in het fonds is de regeling op dezelfde wijze aangepast. Door de maximering van het pensioengevend salaris, komt de beschikbare premieregeling te vervallen.

De overige onderdelen van de pensioenregeling zijn niet aangepast. 

Pensioenleeftijd blijft 67 jaar
De pensioenleeftijd verandert niet. Die blijft 67 jaar. Eerder of gedeeltelijk met pensioen gaan, kan. U krijgt dan wel minder pensioen. Omdat u korter pensioen opbouwt en uw pensioen langer moet worden uitbetaald.

Vragen?
Wilt u meer weten over de veranderingen in de pensioenregeling? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer (050) 522 50 90 of stuur ons een e-mail via pensioendesk@tkppensioen.nl.

*Verdient u op fulltime basis meer dan € 35.750 bruto per jaar dan bouwt u straks iets minder pensioen op dan nu; verdient u minder, dan bouwt u straks meer pensioen op.