Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Uitvoeringsovereenkomst opgezegd

09-10-2020

De werkgever TNT Express/FedEx heeft de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds formeel per 30 september 2020 opgezegd. Dit is in lijn met de verwachtingen. Met inachtneming van de opzegtermijn van een jaar betekent dit, dat de uitvoering van de pensioenregeling per 1 oktober 2021 eindigt.

In het verleden hebben TNT Express/FedEx en de vakbonden afspraken gemaakt over de pensioenregeling. Die afspraken worden op basis van een uitvoeringsovereenkomst uitgevoerd door Pensioenfonds TNT Express.

Eerder berichtten wij over afspraken tussen TNT Express/FedEx en de vakbonden in de nieuwste cao, die ook gevolgen hebben voor de pensioenregeling. In de nieuwste cao zijn TNT Express/FedEx en de vakbonden een nieuwe pensioenregeling overeengekomen voor de huidige werknemers van TNT Express. Daarin is afgesproken dat vanaf 1 januari 2021 de nieuwe pensioenopbouw zal plaatsvinden bij een ander pensioenfonds, namelijk bedrijfstakpensioenfonds Vervoer. Hierover zal de werkgever de werknemers zelf verder informeren. In dat bericht gaven wij ook aan dat de werkgever van plan was de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds in 2020 op te zeggen.

Het pensioenfonds heeft duidelijke afspraken met de werkgever gemaakt over de financiële gevolgen van deze opzegging en de wijze waarop de werkgever deze gevolgen aan het pensioenfonds compenseert.

Hoe verder?
Pensioenfonds TNT Express bekijkt nu de mogelijkheden door wie en hoe het door de deelnemers tot 1 januari 2021 opgebouwde pensioen zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. De komende maanden onderzoekt het pensioenfonds een aantal scenario’s. Over de definitieve keuze is op dit moment dus nog geen duidelijkheid. U kunt ervan op aan dat het bestuur van het pensioenfonds het belang van alle deelnemers (ook als ze al uit dienst zijn of met pensioen zijn) bij de besluitvorming vooropstelt. Het pensioenfonds streeft ernaar om de collectieve waardeoverdracht (van het Pensioenfonds TNT Express naar een nieuwe pensioenuitvoerder) op 1 oktober 2021 te laten plaatsvinden.

Over de voortgang houdt Pensioenfonds TNT Express u op de hoogte. Via de website, maar ook via de digitale pensioeninformatie, die we minimaal 6 keer per jaar verzenden. Meld u hier aan.