Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Uw pensioen in 2016

01-02-2016

Geen toeslag
Op basis van veranderende wetgeving moeten pensioenfondsen meer financiële reserves opbouwen. Daarmee kunnen zij eventuele toekomstige tegenvallers beter opvangen. Het pensioenfonds kan de pensioenen pas verhogen als er voldoende geld in kas zit. Het gevolg hiervan is dat uw pensioen in 2016 niet kan worden verhoogd met een toeslag. Naar de stand van dit moment moet er rekening mee worden gehouden dat het fonds ook de komende jaren geen toeslag kan verlenen. Lees meer over toeslagverlening.

Wijzigingen in de regeling
Uw pensioenregeling is in 2016 grotendeels hetzelfde gebleven. Wel is de franchise (een vast bedrag van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, omdat u ook AOW krijgt van de overheid) aangepast van € 12.642 (2015) naar € 12.953 (2016).

Een andere belangrijke wijziging is de verandering van het maximaal pensioengevend salaris. Dit bedrag is verhoogd van € 100.000 (2015) naar € 101.519 (2016) bruto per jaar.