Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Uw pensioen in 2018

20-02-2018

Per 1 januari 2018 is de pensioenregeling op diverse punten aangepast. Zo is de pensioenleeftijd bij Pensioenfonds TNT Express omhoog gegaan van 67 naar 68 jaar en zijn de franchise en het pensioengevend salaris gewijzigd. Daarnaast kan Pensioenfonds TNT Express de opgebouwde pensioenen niet verhogen per 1 januari 2018.

Wijzigingen in de regeling
Op 1 januari 2018 is de pensioenleeftijd van Pensioenfonds TNT Express omhoog gegaan van 67 naar 68 jaar. Dit betekent niets voor de waarde van het opgebouwde pensioen. En u kunt nog steeds eerder met pensioen. Lees in het kort wat dit voor u betekent.

Daarnaast is de franchise (een vast bedrag van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, omdat u ook AOW krijgt van de overheid) aangepast van € 13.123 (2017) naar € 13.344 (2018).

Een andere wijziging is de verandering van het maximaal pensioengevend salaris. Dit bedrag is verhoogd van € 103.317 (2017) naar € 105.075 (2018) bruto per jaar. Over het salaris boven dit bedrag wordt geen pensioen opgebouwd.

Geen toeslag
Uw pensioen kan in 2018, net als in 2017, niet worden verhoogd met een toeslag. Dit heeft te maken met de financiële reserves van het pensioenfonds. Op basis van veranderende wetgeving moeten pensioenfondsen meer financiële reserves opbouwen. Daarmee kunnen zij eventuele toekomstige tegenvallers beter opvangen.

Pas als er voldoende geld in kas zit, kan het pensioenfonds de pensioenen verhogen. Gezien de huidige reserves moeten we er rekening mee houden dat het fonds de komende jaren geen of slechts een kleine toeslag kan verlenen. Maar we verwachten ook, dat wij uw pensioen de komende jaren niet hoeven te verlagen (‘korten’). Lees meer over toeslagverlening.