Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Waardeoverdracht weer mogelijk

26-02-2017

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds TNT Express is eind januari weer boven de 100% uitgekomen, namelijk 100,1%. Dit betekent dat nu de aanvragen voor waardeoverdracht weer in behandeling worden genomen.

Als u van werkgever verandert, kunt u het pensioen dat u eerder heeft opgebouwd, ‘meenemen’ naar het pensioenfonds of de verzekeraar van uw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht.

De afgelopen periode kon Pensioenfonds TNT Express hieraan tijdelijk niet meewerken. Dit mag namelijk alleen als de beleidsdekkingsgraad van zowel het overdragende als het ontvangende fonds hoger is dan 100%.

Aanvragen voor waardeoverdracht die sinds juli 2016 zijn gedaan, zullen nu alsnog verwerkt worden, mits ook de beleidsdekkingsgraad van het andere fonds zich op het vereiste niveau van boven de 100% bevindt. Heeft u al een aanvraag voor waardeoverdracht gedaan, dan hoeft u dat niet nogmaals te doen.