Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Wat als de beleidsdekkingsgraad te laag is?

11-09-2016

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds TNT Express is eind juli 2016 tot nét onder de 100% gedaald. Dat heeft verschillende gevolgen voor ons fonds.  

Geen waardeoverdrachten: Een van de eerste directe gevolgen van het feit dat de beleidsdekkingsgraad tot onder de 100% is gedaald, is dat we geen waardeoverdrachten meer kunnen doen.

Geen toeslagverlening: Gelet op de financiële positie zit indexatie (het verhogen van de pensioenen met een toeslag) er voor actieve deelnemers, gepensioneerden en oud-deelnemers voorlopig niet in.

Lees meer over de gevolgen van een te lage dekkingsgraad.