Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Welkom OPF TNT’ers

28-06-2015

Tot voor kort was er een apart pensioenfonds voor deelnemers met een persoonlijke arbeidsovereenkomst met een ingangsdatum voor 1 januari 2007, Ondernemingspensioenfonds TNT.

Sinds 26 juni 2015 is het fonds gesplitst. Alle deelnemers, gepensioneerden en oud deelnemers van OPF TNT vallen voortaan onder pensioenfonds PostNL of pensioenfonds TNT Express.

Het bestuur heet alle overgekomen OPF TNT’ers van harte welkom bij pensioenfonds TNT Express!