Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Nieuwe cao en de gevolgen voor uw pensioenregeling

03-08-2020

De vakorganisaties en FedEx/TNT Express maken afspraken over uw pensioen. Deze afspraken zijn in de cao vastgelegd en worden door Pensioenfonds TNT Express uitgevoerd. Onlangs is een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De afspraken over pensioen en de pensioenopbouw in deze nieuwe cao hebben op termijn gevolgen voor de pensioenregeling en de u...

Lees meer
 • Nieuws over uw pensioenregeling

  23-12-2019

  De vakorganisaties en TNT Express hebben in het verleden afspraken gemaakt over uw pensioenopbouw. Deze afspraken zijn in de cao vastgelegd en wor...

  Lees meer
 • Nieuws over uw pensioenregeling

  07-12-2018

  Vakbonden en werkgever hebben in de cao afspraken gemaakt over uw pensioen. Die afspraken zijn vastgelegd in de pensioenregeling. Die regeling wor...

  Lees meer
 • Uw pensioen in 2018

  20-02-2018

  Per 1 januari 2018 is de pensioenregeling op diverse punten aangepast. Zo is de pensioenleeftijd bij Pensioenfonds TNT Express omhoog gegaan van 6...

  Lees meer
 • Pensioenleeftijd naar 68 jaar

  21-12-2017

  Op 1 januari 2018 gaat de pensioenleeftijd van uw pensioenregeling bij Pensioenfonds TNT Express omhoog naar 68 jaar. Lees in het kort wat dit voo...

  Lees meer
 • Pensioenreglement is aangepast

  11-05-2017

  Begin dit jaar is het pensioenreglement van Pensioenfonds TNT Express op een aantal punten veranderd. De aanpassingen zijn een gevolg van wijzigin...

  Lees meer
 • Nieuwe wet biedt keuze voor vast of variabel pensioen

  13-11-2016

  Neemt u bij Pensioenfonds TNT Express deel aan de beschikbare-premieregeling (BPR)? Per 1 september 2016 is het wettelijk mogelijk om door te bele...

  Lees meer
 • Pensioenreglement is aangepast

  13-09-2016

  Onlangs is het pensioenreglement van Pensioenfonds TNT Express 2015 op enkele punten aangepast. De aanpassingen zijn een gevolg van wijzigingen in...

  Lees meer
 • Pensioenregeling 2015

  01-02-2015

  Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe regeling voor Pensioenfonds TNT Express. Het percentage waarmee u pensioen opbouwt werd in 2015 verlaagd; da...

  Lees meer