Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Nieuw lid Verantwoordingsorgaan namens actieve deelnemers

15-11-2019

In juli 2019 hebben we actieve deelnemers van Pensioenfonds TNT Express gevraagd, zich kandidaat te stellen als lid van het Verantwoordingsorgaan. Er had zich toen al een kandidaat gemeld, de heer Arjan van der Nat.

Na de oproep heeft zich nog een gegadigde gemeld: de heer Jos Felen. Na een gesprek met de voorzitter van het bestuur en h...

Lees meer
 • Update: Nieuws over uw pensioenregeling

  28-12-2018

  Eerder hebben wij u in een nieuwsbericht laten weten dat de werkgever overweegt de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds op te zeggen. Dit...

  Lees meer
 • Hele kleine pensioenen komen te vervallen 

  03-12-2018

  Vanaf 1 januari 2019 vervallen hele kleine pensioenen. Stel: je gaat na 1 januari 2019 uit dienst bij je werkgever en je hebt niet meer dan 2 euro...

  Lees meer
 • Meedenken en -praten over pensioen?

  16-03-2018

  Wilt u namens gepensioneerden deel uitmaken van het bestuur van ons pensioenfonds? In juni 2018 eindigt de zittingstermijn van de heer Verheij, di...

  Lees meer
 • Het jaar 2016 in beeld

  18-05-2017

  Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016? U leest het in het verkorte en vereenvoudigde jaarverslag. 

  Lees meer
 • Aangepast herstelplan

  07-04-2016

  Per 1 april 2016 heeft Pensioenfonds TNT Express een aangepast herstelplan ingediend. Dit was noodzakelijk gezien het reservetekort van PF TNT Exp...

  Lees meer
 • Crisisplan en herstelplan Pensioenfonds TNT Express

  28-12-2015

  Pensioenfonds TNT Express heeft in juli 2015 een financieel crisisplan en een herstelplan ingediend bij de Nederlandsche Bank. Pensioenfondsen zij...

  Lees meer
 • Welkom OPF TNT’ers

  28-06-2015

  Tot voor kort was er een apart pensioenfonds voor deelnemers met een persoonlijke arbeidsovereenkomst met een ingangsdatum voor 1 januari 2007, On...

  Lees meer
 • Jaarverslag 2014

  08-06-2015

  Ieder jaar stelt Pensioenfonds TNT Express een jaarverslag op. Wilt u een gedetailleerd beeld van het pensioenfonds in 2014? Lees dan het jaarvers...

  Lees meer
 • Splitsing OPF TNT

  01-02-2015

  Het Ondernemingspensioenfonds TNT (OPF TNT) gaat naar verwachting halverwege 2015 splitsen. Een gedeelte van de deelnemers en gepensioneerden van...

  Lees meer