Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Overlijden

Komt u te overlijden? Dan komt uw partner in aanmerking voor partnerpensioen. U moet wel vóór de pensioendatum getrouwd zijn. Of voor de pensioendatum zijn gaan samenwonen.
 
Wie zijn partners?
De partner is de man of vrouw waarmee u getrouwd bent. Een bij de burgerlijke stand geregistreerde samenleving is voor ons gelijk aan het huwelijk.
Of de ongetrouwde man of vrouw waarmee u samenleeft én waarmee u samen een duurzame en gemeenschappelijke huishouding voert. Bij ongetrouwd samenwonen gaat het om relaties van twee ongehuwden. Daarbij maakt het geslacht niet uit. Dus man-vrouw; man-man of vrouw-vrouw.
Familierelaties in de rechte lijn zijn uitgezonderd. Dus ouder/kind en grootouder/kleinkind.

Voorwaarden:

  • De gemeenschappelijke huishouding moet ten minste zes maanden bestaan. en
  • Er is een notarieel vastgelegde overeenkomst die op het moment van overlijden ten minste zes maanden oud moet zijn. en
  • De partners moeten minstens de laatste zes maanden voor het overlijden op hetzelfde adres wonen.
  • Woont u ongetrouwd samen? Dan moet de gemeenschappelijke huishouding minimaal een half jaar hebben geduurd. Deze moet rond de pensioendatum bij Pensioenfonds TNT Express zijn geregistreerd.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan heeft de eventuele partner geen aanspraak op partnerpensioen. Het bestuur kan in bepaalde gevallen besluiten van deze regel af te wijken. 

 

Moet u iets doen?
Woont u in Nederland? Dan wordt overlijden automatisch via de gemeente aan het pensioenfonds doorgegeven. 
Woont u in het buitenland? Dan wordt overlijden niet automatisch doorgegeven. Dit moeten uw nabestaanden dan zelf doen.

Meer weten?