Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Scheiden

Komt er een einde aan uw huwelijk? Gaat u scheiden? Of gaat u uit elkaar? Dit kan gevolgen hebben voor uw pensioenuitkering. 

Uw ex heeft misschien recht op de helft van het tijdens uw huwelijk opgebouwde pensioen. We noemen dit verdelen van het pensioen ook wel ‘verevenen’. Daarnaast heeft uw ex recht op het tot het moment van scheiding aanwezige partnerpensioen. Dit partnerpensioen voor uw ex heet: bijzonder partnerpensioen.

Verdelen
Op het moment van scheiding stellen we vast: hoe groot is het te verdelen deel van het pensioen en het bijzonder partnerpensioen? Deze bedragen passen we elk jaar aan. Als de financiën van het fonds dit toelaten natuurlijk. Het te verdelen pensioen en het bijzonder partnerpensioen voor uw ex, halen we af van uw pensioen.

Bijzonder partnerpensioen

Het bijzonder partnerpensioen is: 

  • De premievrije aanspraak op het opgebouwde partnerpensioen. 
  • Dit is opgebouwd tot en met de echtscheidingsdatum. 
  • Dit komt bij uw overlijden toe aan uw ex.

Gaat u een tweede keer scheiden? Dit heeft geen effect op het bijzonder partnerpensioen en het verdeelde pensioen. Dat is voor uw eerste ex geregistreerd.
Bent  u geen werknemer meer bij TNT Express? Dan heeft u nog wel pensioen bij Pensioenfonds TNT Express staan. Een scheiding kan effect hebben op deze aanspraken.

Einde ongetrouwde samenleving  

De wettelijke regelingen voor de pensioenverdeling gelden alleen als u en uw partner getrouwd zijn. Of als er sprake was van een geregistreerd partnerschap.
Woont u ongetrouwd samen? Is dit niet geregistreerd? Dan bestaat bij het einde van de samenleving dus geen wettelijk recht op pensioenverdeling.
Bij ongetrouwd samenwonen kunnen de gewezen partners een afspraak maken. Ze passen dan de regeling voor de verdeling van pensioen en partnerpensioen zoals die voor gehuwden geldt toe.

Daarbij gelden dezelfde formele eisen als voor gehuwden:

  • U moet de regeling schriftelijk overeenkomen. Met het oog op het einde van de samenleving.
  • We moeten altijd vooraf met de regeling instemmen.

De regeling moet u binnen twee jaar na het einde van de samenleving bij ons melden.

 

Moet u iets doen?
Maken u en uw ex bij de scheiding afspraken die afwijken van de wettelijke standaard? Dan raden wij u aan vooraf contact met ons op te nemen. Voor een aantal afwijkende afspraken heeft u onze toestemming nodig.

Meer weten?
De verdeling van pensioen geldt alleen als uw scheiding na 1 mei 1995 was: 

Lees ook de brochure Pensioen en scheiden na 1995